Coachens bästa!

Med ett sugrör kan man göra mycket!

Jag har under mina år som sångerska och sångpedagog letat efter den ultimata tekniken. Finns den? Genom många års experimenterande, enträgen övning och lite oväntad hjälp från en grävmaskin har jag format en teknik som har visat sig ge fantastiska resultat!

Vill du veta mera? Boka en klass eller en workshop. Välkomna!