Sidfot

Provocals och Helen Olofsson erbjuder sångundervisning för såväl etablerade
artister som nybörjare. Varje lektion utformas utefter kundens egna behov och önskemål.
Som elev på Provocals sånglektioner kan du räkna med full lyhördhet och en rak
kommunikation för att utveckla och behärska rösten med hållbart resultat.